D´Ossekoppen jubileum

Dit najaar gaat het gebeuren en het nadert al met rasse schreden… In het regionale carnavalswereldje hebben we de magische datum van de 11e van de 11e in 2011 al jaren geleden geclaimd. Het grote JUBILEUMFEEST van d’Ossekoppen komt er aan! Het is dit jaar immers 22 jaar geleden, dat we ludiek begonnen met een eigen Raad van Elf op de Snis om de alternatieve optocht in Ossenisse verder vorm te geven. Dat we het 22 jaar zouden volhouden en het uit zou groeien tot een geweldig regionaal evenement hadden we natuurlijk nooit kunnen dromen.

Voordien was er van het carnavalsfeest in Ossenisse niets te merken. Tegenwoordig kun je bijna huis aan huis wel iemand vinden die op een of andere manier betrokken is bij het Snisse carnaval. Natuurlijk gaan we ons jubileum op gepaste wijze vieren om aan heel de streek, net als 11 jaar geleden, te laten zien hoe we op Ossenisse een geweldig feest kunnen maken! Alle Raden van Elf uit de provincie worden deze avond in Ossenisse verwacht, naast natuurlijk het College van B en W van de gemeente Hulst. Daarnaast hebben we nog een speciale gast in ons midden die we nog niet mogen verklappen.

Maar natuurlijk is het feest vooral ook bedoeld voor al degenen die ons carnaval in Ossenisse maken: alle dorpsbewoners die ons een warm hart toedragen, onze vrijwilligers en onze wagenbouwers en loopgroepen, die er voor zorgen dat elk jaar in Ossenisse weer een geweldige optocht te bewonderen is! Het feest wordt gehouden in de kantine-feestzaal de Polderhoeve op Resort Westerschelde. Alle feestgangers worden verwacht tussen 20.00 en 21.00 uur.

In de kantine zal er een mooie tentoonstelling te zien zijn, uit de oude doos, over 22 jaar carnaval in Ossenisse. Daarnaast draait er een dvd met daarop de eerste optochten op ons dorp; unieke beelden uit de beginjaren! Wij zijn nog op zoek naar oude krantenknipsels of bijzondere foto’s en doen hierbij dan ook een oproep aan u allen: Onze boot is waarschijnlijk de meest gefotografeerde wagen in de loop der tijden… Heeft u nog iets liggen, dan horen wij dat graag! (tel. 0114-682168).

Tevens brengen we ter ere van het jubileum ons eigen bier uit: het Ossekoppen jubileumbier, met dank aan Jos Huijgens. Te verkrijgen deze avond aan de speciale bar in de kantine en ook los en in mandjes te koop. Vanaf half 10 barst het feest echt los! We hopen dan ook dat velen van u de weg naar Resort Westerschelde/de Polderhoeve zullen vinden en een geweldige avond met ons mee willen beleven. U bent allen van harte welkom. En natuurlijk hangen we allemaal op deze dag de vlag weer uit!